Saturday, 28 February 2015

Kelas ICTL : 1 KAA

Objektif Kejayaan 
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat mengetahui sejarah perkembangan komputer dan generasi komputer dengan betul.

Kriteria Kejayaan 
Pelajar dapat :
1. Menyatakan 5 generasi komputer dengan betul.
2. Membina peta buih tentang generasi komputer menggunakan Ms Word 2010
3. Membuka satu akaun gmail untuk menghantar tugasan yang diberikan.
4. Mengaplikasi penggunaan email di dalam kehidupan seharian
5 Generasi Komputer